• شب هفتم

  سخنراني استاد حيدري کاشاني دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علي عليه السلام هامبورگ آلمان

  سخنراني استاد حيدري کاشاني دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علي عليه السلام هامبورگ آلمان

 • شب ششم

  سخنراني استاد حيدري کاشاني دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علي عليه السلام هامبورگ آلمان

  سخنراني استاد حيدري کاشاني دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علي عليه السلام هامبورگ آلمان

 • شب پنجم

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ آلمان

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ آلمان

 • شب چهارم

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ آلمان

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ آلمان

 • شب سوم

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ آلمان

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ آلمان

 • شب دوم

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ

 • شب یکم

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی دهه اول محرم سال 1393 مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ

 • فرار به سمت خدا

  استاد حیدری کاشانی هیئت رزمندگان اسلام فرار به سمت خدا

  استاد حیدری کاشانی هیئت رزمندگان اسلام فرار به سمت خدا

 • تکبر بیماری خطرناک

  استاد حیدری کاشانی تکبر پنهان - بیماری خطرناک هیئت رزمندگان اسلام

  استاد حیدری کاشانی تکبر پنهان - بیماری خطرناک هیئت رزمندگان اسلام

 • اعتکاف

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی مسجد جامع بازار تهران هیئت رزمندگان اسلام سال 96

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی مسجد جامع بازار تهران هیئت رزمندگان اسلام سال 96