• مهندسی قرآنی اقتصاد مقاومتی

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هییت رزمندگان اسلام 3 شب آخر ماه صفر سال 1396 مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هییت رزمندگان اسلام 3 شب آخر ماه صفر سال 1396 مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام

 • مهندسی قرآنی اقتصاد مقاومتی

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هییت رزمندگان اسلام 3 شب آخر ماه صفرسال 1396 مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هییت رزمندگان اسلام 3 شب آخر ماه صفرسال 1396 مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام

 • مهندسی قرآنی اقتصاد مقاومتی

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هییت رزمندگان اسلام 3 شب آخر ماه صفر سال 1396 مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هییت رزمندگان اسلام 3 شب آخر ماه صفر سال 1396 مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام

 • شب پنجم محرم95

  سخنراني استاد حيدري کاشاني / ساري / دهه اول محرم 1395 / هيئت قمر بني هاشم

  سخنراني استاد حيدري کاشاني / ساري / دهه اول محرم 1395 / هيئت قمر بني هاشم

 • شب سوم محرم 95

  سخنراني استاد حيدري کاشاني / ساري / دهه اول محرم 1395 / هيئت قمر بني هاشم

  سخنراني استاد حيدري کاشاني / ساري / دهه اول محرم 1395 / هيئت قمر بني هاشم

 • شب دوم محرم95

  سخنراني استاد حيدري کاشاني / ساري / دهه اول محرم 1395 / هيئت قمر بني هاشم

  سخنراني استاد حيدري کاشاني / ساري / دهه اول محرم 1395 / هيئت قمر بني هاشم

 • 95شب یکم محرم

  سخنراني استاد حيدري کاشاني / ساري / دهه اول محرم 1395 / هيئت قمر بني هاشم

  سخنراني استاد حيدري کاشاني / ساري / دهه اول محرم 1395 / هيئت قمر بني هاشم

 • شب هفتم محرم

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

 • شب ششم محرم

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

 • شب پنجم محرم

  سخنرانی استاد حیدر ی کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

  سخنرانی استاد حیدر ی کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392